El Consell de la joventut de Carcaixent

El consell de la joventut de Carcaixent és un òrgan de representació de la joventut associada i no associada de Carcaixent

Que és un consell de joventut?

El consell de la joventut de Carcaixent és un òrgan de representació de la joventut de Carcaixent.
A més és l'interlocutor vàlid per a l'administració en tot allò que afecte a les persones joves en l'àmbit local.

Comissió Permanent

La Comissió Permanent és l’equip de voluntaris i voluntàries que duen la direcció del Consell i executen els mandats de l’assemblea.

Més avant, posarem fotos de les persones que formen part de la permanent.

Lluitem per els dret de la joventut associada i no associada de Carcaixent

Pot demanarnos mes informació a través del nostre formulari